T N V J
مجله مجازی علوم اعصاب تربت حیدریه
Friday, 24 May , 2019
امروز : جمعه, ۳ خرداد , ۱۳۹۸ - 20 رمضان 1440
آرشیو : مقالات
نویسنده مسئول: خسرو رمضانی

نقش خودکارآمدی و تاب‌آوری در کیفیت زندگی پرستاران

کیفیت زندگی پرستاران بسیار مهم است سطح بالایی از استرس کاری پرستاران می تواند بر کیفیت زندگی آنها و درنتیجه کیفیت و کمیت مراقبت از بیمار تأثیر بگذارد.

۱۱ اسفند ۱۳۹۷

نویسنده مسئول: مهدیه قاسمی

اختلالات شبکه استراحت مغز در بیماران پارکینسونی

در این مقاله تعاملات عملکردی و اختلالات ارتباطی بین شبکه‌های حالت استراحت در بیماری پارکینسون بر روی داده‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی در حالت استراحت مورد مطالعه قرار گرفته است.

۲۱ بهمن ۱۳۹۷

نويسنده مسئول: علی حیرانی

تشنج در دوران بارداری

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تشنج در دوران بارداری بر رفتار تشنجی القاشده با پنتیلن تترازول در زاده های نر بزرگسال طراحی شده است. نتايج نشان داده كه سطوح سرمی فاکتور نوروتروفيك مشتق از گلیا و شدت تشنج زاده های موش سوری در گروه تشنج به صورت معنی داری از زاده های نر در ساير گروه ها بيشتر می باشد.

۱۰ بهمن ۱۳۹۷

نویسنده مسئول: رضا ابراهیم پور

اثرات تحریک عمیق مغزی

یکي از اختلالات رايج مرتبط با نقص عملکرد عقده های قاعده ای بیماری پارکینسون است، تحریک عمیق مغزیِ هستة سابتالامی در عقده های قاعده ای، به عنوان یک روش شناخته شده برای کاهش نوسانات پاتولوژي باند بتا در بيماري پاركینسون و بهبود علايم حرکتی مرتبط با بيماري پاركینسون است، با وجود موفقیت این روش ساز و کار آن هنوز نامشخص است.

۰۵ بهمن ۱۳۹۷

نویسنده مسئول: R.C. Petersen, PhD, MD

زوال عقل در گروه های مختلف افراد سالخورده

هدف این پروژه تعیین این است که آیا غربالگری گروه های مختلف افراد سالخورده در کار عمومی یا تخصصی در تشخیص زوال عقل مفید خواهد بود که طبق مطالعات اپیدمیولوژیک پیری و زوال عقل، استفاده از معیارهای پژوهش برای طبقه بندی زوال عقل، سه گروه از افراد را به خود اختصاص داده است.

۰۵ آبان ۱۳۹۷

نويسنده مسئول: فاطمه عليپور

نقش هورمون های تيروئيد در سيستم عصبی مركزی

هورمون های تیروئید اثر مهمی در تکامل و بلوغ سیستم عصبی مرکزی پستانداران قبل و بعد از تولد دارند. هر آسیبی در عملکرد تیروئید و تغییرات در ذخیره هورمون های تیروئید در طول تکامل سیستم عصبي منجر به تغییرات شديد و غیرقابل برگشت در ساختار و عملکرد مغز ميگردد.

۱۵ خرداد ۱۳۹۷